• Абонаментна техническа поддръжка на бензиноколонки и газколонки
  • Измерване и регулиране толеранс на бензино- и газколонки със сертифицирани уреди.
  • Продажба, монтаж и гаранционна техническа поддръжка на бензиноколонки, газколонки, нивомерни системи.
  • Изграждане на тръбни трасета с KPS системи.
  • Сервизни екипи в 24-часова готовност.