Модулна бензиноколонка GILBARCOSK700-II

Kонфигурира се според изискванията на клиента.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бензиноколонка GILBARCO FRONTIER EUROPE

Конфигурира се според изискванията на клиента.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газколонка GILBARCO SK700-II IOD

Островно разположени колонки с един или два пистолета от всяка страна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бензиноколонка GILBARCO HORIZON