ТЕНАКС 2007 KL

Система „ТЕНАКС 2007 KL” е одобрена със свидетелство №141FS/16.03.2012. Тя има възможност за връзка с най-разпространените нивомерни системи и изпращане на данни към НАП, посредством данъчен терминал.За ЦРУ (Централно Регистриращо Устройство) се използва ЕЛКА 2007. 

ДАЙС KL

Система „ДАЙС” е одобрена със свидетелство №130FS/10.02.2012г. Тя има възможност за връзка с най-разпространените нивомерни системи и изпращане на данни към НАП, посредством данъчен терминал. За ЦРУ (Централно Регистриращо Устройство) се използва персонален компютър, работещ под MS-DOS, а за фискален принтер – TREMOL FP-05 KL. Системата има множество функционални възможности.

IFS

Система ,,IFS'' одобрена със свидетелство №145FS/30.03.2012г.