Регулатор на налягане

 

 

  • Монтира се на пистолета за високо налягане. Лесно може да се променя  работното налягане.