• За почистване на силно замърсени повърхности - за сваляне на боя, ръжда, масла, смоли и др.