NEW LEGA/10 kg

КИСЕЛИНЕН КОНЦЕНТРИРАН ПРЕПАРАТ ЗА

ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРИ НА КАМИОНИ, ДЖАНТИ.

Препарат със защитни елементи,
подхoдящ за отстраняване на всякакъв вид замърсявания.

Разрежда се  1: 10 с вода; pH 2.5

ANTICALCARE/10 kg

ОМЕКОТИТЕЛ ЗА ПАРОСТРУЙКИ

Предотвратява образуването на варовик.

 

 

HP 23/10 kg

РОМАТИЗИРАН ПРЕПАРАТ ЗА РЪЧНО И АВТ. МИЕНЕ
НА ПОДОВИ НАСТИЛКИ

Hp 23  концентриран течен препарат за всякакъв вид повърхности, които подлежат на измиване; ароматизиран. Благодарение на високата способност на почистване намира широко приложение; не оставя
петна. Съветваме Ви да използвате HP 23 без да го смесвате с други продукти за да запазите неговата ефикасност.