Присъединителен HD шланг DN6 1SN

На разположение сме за въпроси!

На разположение сме!