Сервизни услуги

Наша грижа е съоръженията на обекта Ви да са работещи, персоналът обучен, да сте информирани навреме с изискванията на нормативните документи и спокойни, че реагираме бързо в ситуации.

Специализиран сервиз в сферата на фискалните устройства, нивомерните системи, бензиноколонки и газколонки, разходомери, везни и ел. инсталации.

В бизнеса с горива е от огромно значение, точното количество продадено гориво. Това може да се гарантира със замерване на разходомерите за разход, чрез еталонни измервателни устройства.

Сваляме помпата и на нейно място слагаме оборотна до отстраняване на повредата, за да не се нарушава цикъла на работа.

Винаги замерваме след монтаж разходомерите и заявяваме за метрологична проверка. Ако разходомера не подлежи на ремонт, предлагаме нов или рециклиран.По време на ремонта осигуряваме оборотен разходомер.

Можем да извършим проверка според Наредбата за устройство и безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеродни газове.

На разположение сме за въпроси!

На разположение сме!