ДВУСТЕННИ ТРЪБОПРОВОДИ KPS Petrol Pipe System™

Двустепенните тръбопроводи на KPS Petrol Pipe System™ са одобрени с множество сертификати EN 14125, German approval, EN 13163-1 и ATEX 137 (directive 1999/92/EC).

Характеристики и предимства

Продуктовата гама KPS обхваща всички нужди за тръбопроводи на бензиностанциите – KPS 125/110mm 4” двустенни тръбопроводи, KPS 75/63mm 2” двустенни тръбопроводи и KPS 40/32mm 1½” двустенни тръбопроводи.

Отдалечено пълнене, системи под налягане или засмукане, вентилация, изсмукване на пари или комуникационни тръбопроводи. С нулево проникване на въглеводороди.

На разположение сме за въпроси!

На разположение сме!