Пистолети OPW за ведомствени бензиностанции

Моделите, които предлагаме са:

Произвеждат се само с гард 4.

На разположение сме за въпроси!

На разположение сме!