ТРЪБИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОВОДНИЦИ

Всички тръбопроводи KPS имат бариера за проникване в случай, че горивото изтича в тръбата поради повреда или грешка в инсталацията.

На разположение сме за въпроси!

На разположение сме!