ENDURA

Колонка за дизелово гориво предназначена за ведомствени нужди, като получавате същата точност на измереното количество гориво като при тези предназначени за търговско измерване.

На разположение сме за въпроси!

На разположение сме!