SITESENTINEL® NANO®

Характеристики на SiteSentinel® Nano®

Отдалеченият достъп позволява на потребителите да контролират наличностите отвсякъде. От първоначалното обучение на служителите до възможностите за аварийна поддръжка, това осигурява многобройни ползи за ежедневния работен процес. Опростеното отстраняване на неизправности позволява на специалистите по поддръжката да виждат какво точно се случва в реално време, а актуализациите на софтуера могат да бъдат внедрени отдалечено, което прави Nano един от най-удобните за употреба .

Потребителите могат да планират ежедневни, седмични и месечни тестове и доклади за статично откриване на течове. Автоматичното калибриране и реконсилиране на Nano (ACR) гарантира, че информацията на измерванията е съгласувана с актуалните данни за зарежданията от колонките.

На разположение сме за въпроси!

На разположение сме!