Високо концентриран биоцид за дезинфекция и почистване на повърхности без хлор и алдехиди

На разположение сме за въпроси!

На разположение сме!