Диспенсър за кърпи за ръце на ролка AQUARIUS – Kimberly-Clark

На разположение сме за въпроси!

На разположение сме!