Диспенсър за кърпи ръце една пачка AQUARIUS – Kimberly-Clark

На разположение сме за въпроси!

На разположение сме!