Дезинфектанти

Високо концентриран биоцид за дезинфекция и почистване на повърхности без хлор и алдехиди

Сензорен дозатор за дезинфектант

Дезинфектант за ръце-течен 350мл

Дезинфектант за ръце-течен 5л

Дезинфектант за ръце-гелообразен

На разположение сме за въпроси!

На разположение сме!